Broszura dla pacjentów

Polski
Download

Biomarkery mogą znacząco zmniejszyć obciążenie, jakim jest monitorowanie nawrotów nowotworów

Większość nowotworów pęcherza moczowego nie nacieka błony mięśniowej pęcherza moczowego, co oznacza, że nie wychodzą poza wewnętrzne warstwy pęcherza. Ten typ nowotworu określa się jako rak pęcherza moczowego nienaciekający błony mięśniowej (NMIBC). Jeżeli byłaś leczona/byłeś leczony na NMIBC w przeszłości, istnieje duże ryzyko nawrotu nowotworu. Ważne jest zaplanowanie regularnych wizyt kontrolnych tak, aby w razie nawrotu można było jak najszybciej rozpocząć leczenie.

Obecnie jako procedury kontrolne zaleca się cystoskopię z cytologią służące do wykrywania komórek nowotworowych. Zasadniczo procedury te są wykonywane początkowo co 3 miesiące, a wraz z upływem czasu, jeżeli nie ma nawrotów, coraz rzadziej. Cystoskopia jest procedurą inwazyjną, która często powoduje ból i dyskomfort zarówno w trakcie jej wykonywania jak i później.

Proste badanie moczu może zmierzyć obecność biomarkerów wskazujących na nawrót raka pęcherza moczowego

Idealne badanie biomarkerów:

  • Wykluczy nawrót nowotworu z wysokim poziomem pewności
  • Będzie mogło wykryć markery nowotworowe w próbce moczu w sposób nieinwazyjny
  • Da pewność, że w razie negatywnego wyniku, rak pęcherza moczowego nie został przeoczony
  • Sprawi, że szansa uzyskania pozytywnego wyniku badania w sytuacji, gdy w pęcherzu moczowym nie ma nowotworu, będzie niewielka

Bladder EpiCheck® to test na obecność biomarkerów, który spełnia wszystkie wymagania w zakresie diagnostyki raka NMIBC. Test ten cechuje się wysoką czułością i swoistością, dzięki czemu negatywny (korzystny) wynik badania trafnie wyklucza nowotwory przy pewności 99% [1].

Dzięki wiarygodnym wynikom tego testu, lekarz będzie mógł bezpiecznie zmniejszyć liczbę cystoskopii na korzyść prostego badania moczu.

Czy chorujesz na raka pęcherza moczowego nienaciekającego
błony mięśniowej i korzystasz z monitorowania pod kątem nawrotów nowotworu pęcherza moczowego?

Zapytaj swojego lekarza prowadzącego o więcej informacji i dowiedz się, jakie korzyści może przynieść Ci test moczu Bladder EpiCheck i jaki wpływ może mieć na sposób prowadzenia kontroli raka pęcherza moczowego w Twoim przypadku.

Materiały źródłowe:

  1. Witjes JA, Morote J, Cornel EB, et al. Eur Urol Oncol 2018;1:307-13.