Hastalar için broşür

Türkçe
Download

Biyobelirteçler tümör nüks yükünü önemli ölçüde azaltmaktadırlar.

Çoğu mesane tümörleri mesane kasına geçmezler, bunun anlamı mesanenin iç katmanlarında sınırlı kalmalarıdır. Bu tümörler kasa invaze olmayan mesane kanseri (KIMOK) olarak adlandırılırlar. Eğer geçmişte kasa invaze olmayan mesane kanseri (KIOMK) tedavisi gördüyseniz, yüksek nüsk riskli olarak değerlendirilirsiniz. Tümör nüksü riski ihtimalinde erken tedavi olabilmek için düzenli takip ziyaretleri planlanmalıdır.

Şu anda tavsiye edilen takip prosedürü sitoloji ile kombine şekilde sistoskopi uygulamasıdır. Genel olarak bu işlemler başlarda 3 ayda bir daha sonra nüks olmadığı koşulda azalacak şekilde planlanmaktadır. Sistoskopi tedavi öncesinde ve sonrasında rahatsız edici, invaziv bir prosedürdür.

Basit bir idrar testinde bulunan biyobelirteçler mesane tümörünün varlığını görebilmektedir.

İdeal bir biyobelirteç testi :

  • Yüksek risk KIOMK rekürenslerini yüksek kesinlikle elemeyi sağlar
  • İnvaziv olmayan bir işlemle idrar örneğinde bulunan tümör belirteçlerini tespit edebilir
  • Yüksek risk tümörün negatif test sonucu ile gözden kaçırılmadığını garanti eder
  • Mesanede tümör olmadığı koşulda pozitif test sonucu alınması ihtimalinin düşük olmasını sağlar

Bladder EpiCheck® bütün gerekli kriterleri sağlayan bir biyobelirteç testidir. Yüksek hassasiyet ve spesifiteye sahip, negatif test sonucu yüsek riskli tümörleri %99 oranla elenmesini garanti
eden bir testtir [1].

Güvenilir sonuçları biyobelirteç testi yardımıyla doktorunuzun basit bir idrar testiyle güvenilir şekilde sistoskopi sayılarını azaltmasını sağlayacaktır.

Tümör nüksü için takipte olan kasa invaze olmayan mesane kanseri hastasi misiniz?

Doktorunuza Bladder EpiCheck idrar testini ve bu testin kullanımının mesane kanseri check-up yaklaşımına katkılarını sorun.

Referanslar:

  1. Witjes JA, Morote J, Cornel EB, et al. Eur Urol Oncol 2018;1:307-13.

Türkçe videolar